Multitouch – Thêm cử chỉ cho trackpad

Multitouch giúp bạn thêm rất . Ví dụ, một cú nhấp ba ngón tay có thể thực hiện dán. Cải thiện quy trình làm việc của bạn bằng cách thực hiện các phím tắt, kiểm soát các tab của trình duyệt, thực hiện nhấp

Multitouch  giúp bạn thêm rất . Ví dụ, một cú nhấp ba ngón tay có thể thực hiện dán. Cải thiện quy trình làm việc của bạn bằng cách thực hiện các phím tắt, kiểm soát các tab của trình duyệt, thực hiện nhấp chuột giữa và nhiều hơn nữa.

Multitouch_1.24.4 [từ bản này chạy Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/M3AXIGHTE9U5

Multitouch_1.24.8

www.fshare.vn/file/KLXN5ITD1UTE

Multitouch_1.24.9

www.fshare.vn/file/NLNBBCJF6BRM

Multitouch_1.24.11

www.fshare.vn/file/P6D468E1MSWS

Multitouch_1.24.13

www.fshare.vn/file/IXXLU64P1MV8

Multitouch_1.25

www.fshare.vn/file/32QC8T51FSGJ

 

t

Multitouch 1.8.3

www.fshare.vn/file/TE7KWKVF6APG

Multitouch 1.8.4

www.fshare.vn/file/DO33VVJS1GZB

Multitouch 1.9

www.fshare.vn/file/Z48IL6VJS66Z

Multitouch 1.10

www.fshare.vn/file/WJPMRNQI1EJA

Multitouch 1.10.1

www.fshare.vn/file/9BKN916FFI2I

Multitouch 1.11

www.fshare.vn/file/3Y95NJIMBETM

Multitouch 1.15

www.fshare.vn/file/VYWF679EX7YX

Multitouch 1.16.3

www.fshare.vn/file/XSVS3Q8KVF8K

Multitouch_1.16.11

www.fshare.vn/file/RJ3LF2QC4BYL

Multitouch_1.16.12

www.fshare.vn/file/85S7F7GFGR56

Multitouch_1.16.13

www.fshare.vn/file/CV3KBLTY7R1K

Multitouch_1.17.3

www.fshare.vn/file/6KZ1V2DFSEEF

Multitouch_1.17.4

www.fshare.vn/file/4OUWOI61DH1F

Multitouch_1.17.7

www.fshare.vn/file/JVJT64R7GHOO

Multitouch_1.17.9

www.fshare.vn/file/LU8CO4AU4R69

Multitouch_1.17.10

www.fshare.vn/file/NKOFRD8PNU3J

Multitouch_1.17.11

www.fshare.vn/file/OO48HFIY36CW

Multitouch_1.17.13

www.fshare.vn/file/D7JT9HGK6VL2

Multitouch_1.17.14

www.fshare.vn/file/912ZJFAV9EX9

Multitouch_1.17.16

www.fshare.vn/file/P452LIJVJT8F

Multitouch_1.18.1

www.fshare.vn/file/28M8Z2XCLN7S

Multitouch_1.18.3

www.fshare.vn/file/BLSVQSJYXLU7

Multitouch_1.18.4

www.fshare.vn/file/C7MDP6HLBG4W

Multitouch_1.18.5

www.fshare.vn/file/YDO2W4K87Z4D

Multitouch_1.18.8

www.fshare.vn/file/2I6Z9XRNQGUJ

Multitouch_1.19.5

www.fshare.vn/file/7HIS9KRX6OLQ

Multitouch_1.19.7

www.fshare.vn/file/WQOXFZH5X27L

Multitouch_1.20.2

www.fshare.vn/file/15BWCMWG7E43

Multitouch_1.20.4

www.fshare.vn/file/YN244Y7VHJZ3

Multitouch_1.21

www.fshare.vn/file/WXSSD8SX26FC

Multitouch_1.21.2

www.fshare.vn/file/SSD7M829T4R9

Multitouch_1.22

www.fshare.vn/file/R4ZEP3ZJF7FC

Multitouch_1.22.1

www.fshare.vn/file/PRC7M96R54TK

Multitouch_1.23

www.fshare.vn/file/9KVGC33W4GPY

Multitouch_v1.24

www.fshare.vn/file/89AF1KGASVSY

Multitouch_1.24.1

www.fshare.vn/file/WVGBYKQP2TQV

Multitouch_1.24.3

www.fshare.vn/file/E3VYU6XZTTHN


Maclife

55 Bài viết bài viết

Bình luận