Power photos – Quản lý thư viện ảnh trong app Photos

PowerPhotos cho phép bạn chia nhỏ thư viện ảnh trong Photos.app thành nhiều thư viện nhỏ khác nhau thay vì bạn phải sử dụng một thư viện khổng lồ.

PowerPhotos cho phép bạn chia nhỏ thư viện ảnh trong Photos.app thành nhiều thư viện nhỏ khác nhau thay vì bạn phải sử dụng một thư viện khổng lồ. Bạn có thể dễ dàng đổi qua lại giữa các thư viện hoặc xem ảnh trong tất thư viện của bạn bằng PowerPhotos,

mà không cần phải mở từng thư viện một. Powerphotos cũng hỗ trợ tìm kiếm ảnh trong tất cả thư viện cùng một lúc. Nếu bạn sử dụng iCloud Photo Library để đồng bộ hoá ảnh trên các thiết bị khác, chia nhỏ thư viện ảnh của bạn có thể giúp làm giảm dung lượng cần thiết của iCloud. Chỉ dùng một thư viện để giữ một số lượng nhỏ ảnh khi đồng bộ với iCloud, trong khi giữ tất cả ảnh của bạn trong các thư viện khác nhau vì thế không tốn dung lượng của iCloud. Và đặc biệt PowerPhotos có thể phân tích thư viện của bạn nhằm tìm các bức ảnh bị trùng lặp, hiển thị hai bức cạnh nhau để bạn có thể so sánh và loại bỏ các bản sao không cần thiết.

Tương thích: macOS 10.14 or later, 64-bit processor

PowerPhotos.1.8

www.fshare.vn/file/F7DYJIMCI9II

PowerPhotos.1.8.5

www.fshare.vn/file/X27KWOCEOWCL

PowerPhotos.1.9.3

www.fshare.vn/file/R2MPGTHOQB6J

PowerPhotos.1.9.4

www.fshare.vn/file/CPB6L83EKCRK

PowerPhotos_1.9.6

www.fshare.vn/file/MYRLF4X4J2DE

PowerPhotos_1.9.7

www.fshare.vn/file/LFYEP5ASTFDC

PowerPhotos_1.9.8

www.fshare.vn/file/1QDCA4HR53Q7

PowerPhotos_1.9.9

www.fshare.vn/file/FKAEX94IY26B

PowerPhotos_1.9.10

www.fshare.vn/file/9T1EMPDFRATZ

Các bản cũ hơn

PowerPhotos 1.0.6

www.fshare.vn/file/4UL4LAG2O1QC

PowerPhotos 1.0.6

www.fshare.vn/file/G3UQUTAO8VHH

PowerPhotos 1.5.1

www.fshare.vn/file/JXPI5WT5WWKR

PowerPhotos_1.5.8

www.fshare.vn/file/7JS3TMERGPVZ

PowerPhotos_1.6

www.fshare.vn/file/5BWAFZFUPSHU

PowerPhotos_1.6.1

www.fshare.vn/file/Z22TMFW4HSAP

PowerPhotos_1.6.2

www.fshare.vn/file/CKHHOO5BV86W

PowerPhotos_1.6.3

www.fshare.vn/file/NGZDKHFFKAH8

PowerPhotos_1.6.4

www.fshare.vn/file/I9GBTZ6L83GS

PowerPhotos.1.7.3

www.fshare.vn/file/UAO8VF8LZYMW

PowerPhotos.1.7.4

www.fshare.vn/file/4VS3P3YDNU2E

PowerPhotos.1.7.6

www.fshare.vn/file/JYWDUXSX133U

PowerPhotos.1.7.8

www.fshare.vn/file/5R43P4663NPA

PowerPhotos.1.7.13

www.fshare.vn/file/815CYNZSPX82


Maclife

55 Bài viết bài viết

Bình luận