Disk Drill – Chương trình phục hồi dữ liệu trên Mac

Disk Drill là phần mềm khôi phục dữ liệu, được thiết kế dành cho Mac OS X: dễ dàng khôi phục các file bị xóa trên Mac từ ổ cứng cắm ngoài hoặc ổ cứng cắm trong, thẻ nhớ,….

Disk Drill là phần mềm khôi phục dữ liệu, được thiết kế dành cho Mac OS X: dễ dàng khôi phục các file bị xóa trên Mac từ ổ cứng cắm ngoài hoặc ổ cứng cắm trong, thẻ nhớ,….

CleverFiles Mac Data Recovery cũng bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách giới thiệu Recovery Vault nhằm đảm bảo dữ liệu của bạn được khôi phục từ file hệ thống HFS/HFS+/FAT.

Chương trình này hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ bất kỳ phương tiện nào, ngay cả khi đã bị format. Phần mềm khôi phục CleverFiles Mac tìm kiếm bất kì dữ liệu nào nếu nó chưa bị ghi đè và hỗ trợ bất kì file hệ thống nào bằng cách cung cấp các phương pháp khôi phục dữ liệu Deep Quick Scan ngay trên máy tính của bạn.

Vì vậy nếu ổ cứng của bạn bị hỏng hoặc chẳng may bạn xóa một vài bức ảnh, file nhạc, video yêu thích hoặc các loại dữ liệu khác, bạn sẽ không còn lo ngại mất dữ liệu nữa. Disk Drill sẽ khôi phục các file bị xóa trên Mac từ ổ cứng, camera, thẻ nhớ

Disk Drill Enterprise 3.8.961 CR2

www.fshare.vn/file/A4GPUUIOKKWI

Disk_Drill_Enterprise_3.8.965

www.fshare.vn/file/EMMYOA3D8S1I

Disk_Drill_Enterprise_3.8.971

www.fshare.vn/file/NYLT3LKQQ5AO

Disk Drill Enterprise 3.8.975

www.fshare.vn/file/UNDKKUCRMJIP

Disk Drill Enterprise 3.8.977

www.fshare.vn/file/D2VXTZ7S51EO

Disk Drill Enterprise 4.0.123

www.fshare.vn/file/LBKKVGC1UWRR

Disk_Drill Enterprise_v4.0.130

www.fshare.vn/file/V71DFQ4664RA

Disk Drill Enterprise 4.1.206

www.fshare.vn/file/YCIDYG3TLABG

Disk_Drill_4.2.274

Các bản cũ hơn

Disk Drill 1.8

www.fshare.vn/file/LMFOESUSHP/

Disk Drill 2.1.376

www.fshare.vn/file/TW6F0VP79T

DiskDrill Enterprise 3.0.756

www.fshare.vn/file/9HE7L6QX95QX

Disk Drill 3.1.769

www.fshare.vn/file/SC21LPGTL6UF

Disk Drill Entreprise 3.1.804

www.fshare.vn/file/M22TQYBGZDNS

Disk Drill Entreprise 3.3.846

www.fshare.vn/file/VXRQ565ZBBDN

Disk_Drill_Enterprise_v3.5.860

www.fshare.vn/file/JUE453OV5Q3V

Disk_Drill_3.5.883

www.fshare.vn/file/KSZDKE3VXPJ8

Disk_Drill_3.5.890

www.fshare.vn/file/XVCSNKPKDV4J

Disk_Drill_3.6.90

www.fshare.vn/file/FNQIZ6MBESJ1

Disk_Drill_Enterprise_3.6.918

www.fshare.vn/file/ZMVAICZO49NB

Disk_Drill_Enterprise_3.7.929

www.fshare.vn/file/E9PMQJ61911S

Disk_Drill_Enterprise_3.7.932

www.fshare.vn/file/UHK3I2FNQI1D

 Disk_Drill_Enterprise_3.7.934

www.fshare.vn/file/EJ75R6CTWU76

Disk_Drill_Enterprise_3.7.942

www.fshare.vn/file/CZP9UBO8UAMX

Disk_Drill_Enterprise_3.8.947

www.fshare.vn/file/7KYXG69HD48I

Disk_Drill_Enterprise_3.8.953

www.fshare.vn/file/DYIBTTHNIBQH


Maclife

55 Bài viết bài viết

Bình luận