Transmit 5 – Phần mềm kết nối FTP trên MAC

Transmit for Mac là ứng dụng FTP tích hợp mượt mà trong hệ điều hành Mac, hỗ trợ truyền file qua các server FTP hoặc SFTP, hoặc qua đám mây qua Amazon S3 hay WebDAV để duy trì website, backup dữ liệu hay upload ảnh

Transmit for Mac là ứng dụng FTP tích hợp mượt mà trong hệ điều hành Mac, hỗ trợ truyền file qua các server FTP hoặc SFTP, hoặc qua đám mây qua Amazon S3 hay WebDAV để duy trì website, backup dữ liệu hay upload ảnh. Transmit for Mac hiện kết nối với 10 dịch vụ đám mây mới, bao gồm cả Google Drive và Dropbox.

Không chỉ bảo mật dữ liệu, Transmit for Mac còn được đánh giá cao nhờ tính năng đồng bộ trang nhanh chóng. Tính năng File Sync (đồng bộ file) hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ các thiết bị cục bộ hoặc từ xa, cho phép bạn kiểm soát và lọc dữ liệu theo nhu cầu sử dụng. Transmit for Mac có khả năng xử lý dữ liệu đa luồng tốt cũng như xử lý các thư mục phức tạp thông minh.

Transmit_5.6.5

www.fshare.vn/file/RPZLRSC49N7Q

Transmit_5.6.7

www.fshare.vn/file/METPRIXXJNDK

Transmit_5.7.0

www.fshare.vn/file/SQXABFVVKUAM

Transmit_5.7.1

www.fshare.vn/file/A95PVZZSPX81

Transmit_5.7.2

www.fshare.vn/file/FMMZUYZTUHMF

Transmit_5.7.3

www.fshare.vn/file/HWT5Z8UCW85S

Transmit 5.7.4

www.fshare.vn/file/BQHVPNWAH7CV

Transmit_5.7.5

www.fshare.vn/file/LF1NWBLPJBLT

Transmit_5.7.6

www.fshare.vn/file/L8Z37E6D47BR

Transmit_5.8.0

www.fshare.vn/file/9BHAN6K4K86W

Transmit_5.8.1

www.fshare.vn/file/ADQC8S1H1GWV

Các bản cũ hơn:

Transmit_v4.4.6

www.fshare.vn/file/TSM7TH1RVT/

Transmit-5.0-b2

www.fshare.vn/file/9HAQKDUUHMBH

Transmit_v5.0b6

www.fshare.vn/file/WIIQW16JVKXN

Transmit 5.0 b7

www.fshare.vn/file/BO8RY92AWHFC

Transmit 5.0.1

www.fshare.vn/file/AF2NW99BH9IH

Transmit 5.0.3

www.fshare.vn/file/PUWPJ9G8IL8Z

Transmit 5.0.3

www.fshare.vn/file/6AKQP1SNKM4D

Transmit 5.0.5

www.fshare.vn/file/8XSTHMHAQH1C

Transmit 5.1.3

www.fshare.vn/file/T5X26E6D6E6F

Transmit 5.1.4

www.fshare.vn/file/PFQ6AQJ9EX7V

Transmit 5.2.4

www.fshare.vn/file/ONXEYBG1H4VR

Transmit 5.5.0

www.fshare.vn/file/BXKQOXDRIWS1

Transmit 5.5.1

www.fshare.vn/file/R9PKF42NV6WS

Transmit 5.5.2

www.fshare.vn/file/X5K718U9HC2W

Transmit_5.6.0

www.fshare.vn/file/UALU62HX247D

Transmit_5.6.2

www.fshare.vn/file/LT61CENTUIQW

Transmit_5.6.3

www.fshare.vn/file/MCH7BMYMYRML


Maclife

55 Bài viết bài viết

Bình luận