DaisyDisk – Phần mềm phân tích, dọn dẹp ổ cứng cho Mac

DaisyDisk cho phép bạn trực quan hóa việc sử dụng ổ cứng của mình và giải phóng dung lượng ổ cứng bằng cách nhanh chóng tìm và xóa các tệp lớn không sử dụng.

DaisyDisk cho phép bạn trực quan hóa việc sử dụng ổ cứng của mình và giải phóng dung lượng ổ cứng bằng cách nhanh chóng tìm và xóa các tệp lớn không sử dụng.

Chương trình scan ổ cứng của bạn và hiển thị nội dung của nó dưới dạng sơ đồ trực quan nhìn phát biết ngay. Để đi sâu vào một thư mục, chỉ cần nhấp vào phần cần xem. Di chuyển chuột qua sơ đồ và xem tên và đường dẫn của từng tệp và các tệp kèm theo (nếu có). Nhấn Space để nhanh chóng xem trước nội dung tệp mà không cần khởi chạy ứng dụng khác. Bằng cách này, hãy lượn 1 vòng ổ cứng của bạn và kéo và thả tất cả các tệp không cần thiết vào “bộ sưu tập”. Mở rộng bộ sưu tập để kiểm tra nội dung của nó. Khi hoàn tất, hãy dọn dẹp nó bằng một cú nhấp chuột.

 

 

DaisyDisk 4.4

www.fshare.vn/file/93C7PO1SORGP

DaisyDisk 4.7.2.2

www.fshare.vn/file/UHLBH66ZB8WO

DaisyDisk_v4.8.1

www.fshare.vn/file/KRWYV74LHCYJ

DaisyDisk_v4.8.2

www.fshare.vn/file/JZ35663LIHJ3

DaisyDisk_4.9__CR2

www.fshare.vn/file/Z2ZKM3AU6Z8T

DaisyDisk_4.10

www.fshare.vn/file/2GSE9VDW6TFC

DaisyDisk_4.12

www.fshare.vn/file/OJBPB7QWZ2ZH

DaisyDisk_4.12.1

www.fshare.vn/file/EUVKUD2SMH8F

DaisyDisk_4.20.1 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/RJ5THONYKQOY

DaisyDisk_4.20.2

www.fshare.vn/file/EFMO9WLVG9QM

DaisyDisk_4.20.3

www.fshare.vn/file/MN37HJ18RVWL

DaisyDisk_4.20.5

www.fshare.vn/file/G7F7INIDXEUU

DaisyDisk_4.21

www.fshare.vn/file/36BRMIHJ2EJ7

DaisyDisk_4.21.1

www.fshare.vn/file/BLSY7R2NV6Y1

DaisyDisk_4.21.2

www.fshare.vn/file/CFVUD2TQZFVT

DaisyDisk_4.21.3

www.fshare.vn/file/LNB8Z2YESK6T


Maclife

55 Bài viết bài viết

Bình luận